Morocco Tours from Fez

2 Days tour from Fez to Merzouga

 • 2 Days
 • Fez to Merzouga
 • Private Vehicle Tour
2 Days tour from Fez to Marrakech

 • 2 Days
 • Fez to Marrakech
 • Private Vehicle Tour
3 Days tour from Fes to Marrakesh

 • 3 Days
 • Fez to Marrakesh
 • Private Vehicle Tour
4 Days tour from Fes to Merzouga

 • 4 Days
 • Fez to Sahara Desert
 • Private Vehicle Tour
5 Days tour from Fez to Merzouga

 • 5 Days
 • Fez to Merzouga
 • Private Vehicle Tour
9 Days tour from Fez to Marrakech

 • 9 Days
 • Fez to Marrakech
 • Private Vehicle Tour
Book your next adventure
Book now